Simbol Int Bonanova

Agenda

17 de juliol 2018 - Cursos

Preinscripció Cicles formatius de Grau Superior: Publicació de les places assignades

Consulta de les places assignades

Podeu consultar els resultats del procés per Internet, amb el codi de la sol·licitud i el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora.

Consulta les places assignades

També podeu consultar al tauler d'anuncis de l'institut la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar el centre en primer lloc.
 

Matrícula

Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matricula, per plaça assignada, dintre del període establert:

  • Del 18 al 23 de juliol de 2018
  • De 10.00 hores a 13.00 hores

Els alumnes menors d'edat NO podran realitzar el tràmit si no vénen acompanyats del pare, mare o tutor, indicats en la preinscripció.

Si no fos posible el pare/mare/tutor ha d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del document adjunt.

Podeu trobar tota la informació referent a la matrícula al l'enllaç: 

MATRÍCULA I PREUS CFG SUPERIOR

Llista d'espera

En aquesta llista consten els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l’ordre del barem definitiu.

Grau Superior

El 24 de juliol s’obrirà la matrícula de les possibles places vacants als alumnes d’aquesta llista. Els alumnes que interesats hauran de venir el dia 24 de juliol a l'auditori de l'institut en el següent horari.

  • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 10 h
  • Anatomia patològica i citodiagnòstic: 10.30 h
  • Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 11 h
  • Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 11.30 h
  • Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades): 12 h

Més informació llista d'espera

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001