Simbol Int Bonanova

Agenda

24 d'abril al 15 de maig de 2012 - Cursos

Tècniques de comunicació en persones dependents en institucions - cursos SOC

Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions

El Certificat de Professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions Professionals del catàleg nacional de qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral, depenent del departament d’Empresa i Ocupació; acredita la capacitació per al desenvolupament d'una activitat laboral en tot el territori nacional. Configura un perfil Professional entès com un conjunt de competències professionals identificables del sistema productiu, reconegut i valorat en el mercat laboral. El Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitaria a persones dependents en institucions socials es realitza amb col·laboració amb el Servei Català d'Ocupació dins el projecte FPcat. Dona resposta a la nova realitat sociosanitària emergent, conseqüència per una banda pels canvis globals de la societat actual: augment de l'esperança de vida, malalties cròniques, grans discapacitats... i per l'altre dels canvis dels rols dels cuidadors. Es fa per tant necessària la formació de professionals capacitats per atendre aquest col·lectiu cada vegada més ampli de persones dependents en les activitats de la vida diària dins les institucions sociosanitaries. Preinscripció presencial. Del 16/04/2012 al 18/04/2012

Inscripció a la secretaria de l´institut.

Dates i horari del curs

24, 25, 26, 27, 30 d´abril. 2, 3, 4, , 7, 8, 9,10, 11, 12 i 15 de maig de 15.30h a 19.45h 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001