Simbol Int Bonanova

Agenda

18 d'abril al 4 de maig de 2012 - Cursos

Suport a las gestions quotidianes de les persones dependents -Cursos SOC

Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitaria a persones dependents en el domicili

El Certificat de Professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions Professionals del  catàleg nacional de qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral, depenent del departament d'Empresa i Ocupació; Acredita la capacitació per al desenvolupament d'una activitat  laboral en tot el territori nacional. Configura un perfil Professional entès com un conjunt de competències professionals identificables del sistema productiu, reconegut i valorat en el mercat laboral.

El Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitaria en el Domicili es realitza amb col·laboració amb el Servei Català d'Ocupació dins el projecte FPcat.  Dona resposta  a la nova realitat sociosanitària emergent, conseqüència per una banda pels canvis globals de la societat actual: Augment de l'esperança de vida, malalties cròniques, grans discapacitats... i per l'altre dels canvis dels rols dels cuidadors.. que fan que el domicili substitueixi les grans estades hospitalàries i per tant fent necessària la creació  de nous professionals capacitats per atendre aquest col·lectiu cada vegada més ampli de persones dependents, garantint la promoció de l'autonomia personal i social i alhora oferir una atenció sociosanitària de qualitat.

Dates de la preinscripció:

Preinscripció presencial. Del 10/04/2012 al 12/04/2012

Enllaços relacionats

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001