Atenció persones en situació de dependència

Modalitat Formació Professional Dual

Durada: Dos cursos acadèmics 2000 hores

Els i les tècniques en atenció a persones en situació de dependència atenen persones i col·lectius amb necessitats especials pel que fa a salut física, psíquica i social, com ara persones grans, malalts crònics i convalescents, i tenen cura de la seva vida diària. Apliquen les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l'entorn i la seva inserció ocupacional. Actuen sota la supervisió corresponent, segons el cas.

El cicle formatiu d'Atenció a persones en situació de dependència es deixarà d'impartir a l'Institut Bonanova durant el curs 2021-22.

Horari lectiu primer curs: 8:30h a 15h

Horari lectiu segon curs: Pot ser variable en funció a l'estada a l'empresa

Vies d'accés

Què és l’FP Dual?

La formació professional Dual fa referència a la modalitat d'ensenyament professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i a l'Institut.

Més informació sobre l’FP Dual

Els espais

Què sabré fer

Què aprendré?

Mòduls tècnico/professionals

 • Organització de l'APSD
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en la comunicació

Mòduls transversals

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Mòduls de suport

 • Característiques i necessitats de la persona en situació de dependència
 • Destreses socials
 • Primers auxilis

De què treballaràs?

Les persones que cursin aquests estudis podran treballar com a cuidadors/es de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis, com per exemple: treballador o treballadora familiar, auxiliar responsable de planta de residències de gent gran i persones amb discapacitat, auxiliar d'ajuda a domicili, assistent d'atenció domiciliària, teleoperador/a de teleassistència, auxiliar d'educació especial i assistent personal, entre d'altres.

On podré fer les pràctiques?

Mira què fem

Rebem la vista de la consellera Alba Vergés i el conseller Josep Bargalló.

Els màxims responsables del departament de Salut i del d'Educació han pogut conèixer de primera mà el model i l'experiència del nostre centre educatiu.

JORNADES DE PORTES OBERTES VIRTUALS

Coneix els cicles que t'interessin i descobreix tot el que t'espera a l'Institut.