Contingut curricular

Atenció Persones en Situació de Dependència

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

 • UF1: Context de la intervenció sociosanitària
 • UF2: Organització de la intervenció sociosanitària
Mòdul 2

Atenció sanitària

 • UF1:Mobilització de persones en situació de dependència
 • UF2: Activitats d'assistència sanitària
 • UF3: Suport en la ingesta
 • UF4: Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència
Mòdul 3

Atenció Higiènica

 • UF1: Higiene personal
 • UF2: Higiene de l'entorn
Mòdul 4

Atenció i suport psicosocial

 • UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social
 • UF2:Suport en l'estimulació cognitiva de les persones
 • UF3: Suport en l'animació grupal
 • UF4: Suport en el desenvolupament de les relacions socials
Mòdul 5

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

 • UF1: Autonomia personal
 • UF2: Persones grans
 • UF3: Persones amb malatia mental
 • UF4: Persones amb discapacitat intel·lectual
 • UF5:Persones amb discapacitat física
 • UF6: TIC i Robòtic (UF pròpia de l’Institut Bonanova)
Mòdul 6

Teleassistència

 • UF1: Teleassistència
Mòdul 7

Suport domiciliari

 • UF1: Organització del treball domiciliari
 • UF2: Gestió i administració de la llar
 • UF3: Gestió i preparació de l'alimentació
 • UF4: Manteniment i neteja de la llar
 • UF5: Competènciès del professionals amb l’àmbit laboral
Mòdul 8

Suport en la comunicació

 • UF1: Suport en la comunicació
Mòdul 9

Destreses socials

 • UF1: Habilitats socials del professional
 • UF2: Treball en equip
Mòdul 10

Primers auxilis

 • UF1: Recursos i trasllat accidental
 • UF2: Suport vital bàsic (SVB)i ús dels desfibril·ladors
 • UF3: Atenció sanitària d'urgència
Mòdul 11

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13

Anglès tècnic

 • UF1: Angès tècnic
Mòdul 14

Síntesi

 • UF1: Síntesi
Mòdul 15

Formació en centres de treball

 • UF1: Formació en centres de treball

Anar al curs