Contingut curricular

Cures auxiliars d’infermeria

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Operacions adm.i documentació sanitària

 • C01: Operacions adm. i documentació sanitària
Mòdul 2

Tècniques bàsiques d'infermeria

 • C02: L'ésser humà davant la malaltia
 • C03: Benestar del pacient: higiene i moviment
 • C04: Cures bàsiques d'infermeria aplicades
 • C05: Primers auxilis
Mòdul 3

Higiene del medi hospitalari i neteja

 • C06: Higiene del medi hospitalari i neteja
Mòdul 4

Promoció de la salut i recolz. psicològic

 • C07: Suport psicològic al pacient
 • C08: Educació per a la salut
Mòdul 5

Tècn. d'ajuda odontològica/estomatològica

 • C09: Tècn.d'ajuda odontològica
Mòdul 6

Relacions en l'equip de treball

 • C10: Relacions en l'equip de treball
Mòdul 7

Formació i orientació laboral

 • C11: Formació i orientació laboral
Mòdul 8

Formació en centres de treball

 • C12: Formació en centres de treball
Mòdul 9

Síntesi

 • C13: Crèdit de síntesi
Mòdul 10

Crèdits Lliures

 • C14: Desenvolupament de competències socials i instrumentals

Anar al curs