Contingut curricular

Farmàcia i parafarmàcia

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Oficina de farmàcia

 • UF 1: Organització farmacèutica. 
 • UF 2: Control d'existències.  
 • UF 3: Documents de compravenda. 
 • UF 4: Documents de dispensació. 
Mòdul 2

Dispensació de productes farmacèutics

 • UF 1: Protocols de dispensació.  
 • UF 2: Farmacologia. 
 • UF 3: Terapèutica. 
 • UF 4: Dispensació hospitalària. 
 • UF 5: Homeopatia. 
 • UF 6: Fitoteràpia. 
Mòdul 3

Dispensació de productes parafarmacèutics

 • UF 1. Parafarmàcia. 
 • UF 2. Dermofarmàcia.
 • UF 3. Dietètica. 
 • UF 4. Biocides. 
 • UF 5. Productes sanitaris. 
 • UF 6. Ortopèdia i pròtesis. 
Mòdul 4

Formulació magistral.

 • UF 1. Normes de correcta elaboració. 
 • UF 2. Elaboració de fórmules. 
Mòdul 5

Promoció de la salut.

 • UF 1. Educació per a la salut. 
 • UF 2. Controls analítics. 
 • UF 3. Comunicació amb l'usuari i col·laboració en el consell farmacèutic. 
Mòdul 6

Disposició i venda de productes.

UF 1. Atenció a l'usuari. 

UF 2. Organització i venda de productes. 

Mòdul 7

Operacions bàsiques de laboratori.

 • UF 1. Material i instruments de laboratori. 
 • UF 2. Preparació de dissolucions. 
 • UF 3. Separació de mescles de substàncies. 
 • UF 4. Identificació de substàncies. 
 • UF 5. Presa de mostres.
Mòdul 8

Primers auxilis.

 • UF 1. Recursos i trasllat.
 • UF 2. Suport vital bàsic (SVB) i DEA. 
 • UF 3. Atenció sanitària d'urgència. 
Mòdul 9

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

 • UF 1. L'organització del cos humà
 • UF 2. La salut i la malaltia. 
 • UF 3. El moviment i la percepció. 
 • UF 4. L'oxigenació i la distribució de sang. 
 • UF 5. El metabolisme i l'excreció. 
 • UF 6. La regulació interna i la seva relació amb l'exterior. 
Mòdul 10

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 11

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12

Anglès tècnic

 • UF1: Angès tècnic
Mòdul 13

Síntesi

 • UF1: Síntesi
Mòdul 14

Formació en centres de treball

 • UF1: Formació en centres de treball

Anar al curs