Contingut curricular

Documentació i administració sanitàries

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Gestió de pacients

 • UF1: Gestió de pacients en l'atenció primària i l'atenció especialitzada
 • UF2: Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials
Mòdul 2

Terminologia clínica i patologia

 • UF1: El llenguatge de les ciències de la salut
 • UF2: Fisiopatologia per sistemes i aparells A
Mòdul 3

Extracció de diagnòstics i procediments

 • UF1: Rastreig i indexació del document clínic
 • UF2: Indexació d'episodis assistencials específics
Mòdul 4

Arxiu i documentació sanitaris

 • UF1: La documentació Clínica
 • UF2: L'arxiu Clínic
 • UF3: Avaluació documental i format dels documents
Mòdul 5

Sistemes d'Informació i classificació sanitaris

 • UF1: Els sistemes d'informació en sanitat
 • UF2: La classificació internacional de malaties
Mòdul 6

Ofimàtica i procés de la informació

 • UF1: Tecnologia i comunicació digital i processament de dades
 • UF2: Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita
 • UF3: Gestió de bases de dades, disseny de full de càlcul i integració d'aplicacions
Mòdul 7

Codificació sanitària

 • UF1: Codificació especifica de patologia sistèmica
 • UF2: Codificació especifica de lesions emmetzinaments
 • UF3: Codificació específica de patològia ginecològica, obstetricia i del període perinatal
Mòdul 8

Atenció psicosocial al pacient - usuari

 • UF1: La comunicaió en l'àmbit assistencial
 • UF2:Orientació i assessorament en l'àmbit sanitàri
Mòdul 9

Validació i explotació de base de dades

 • UF1: Estadística i epidemiologia
 • UF2: Bases de dades sanitàries
Mòdul 10

Gestió administrativa Sanitària

 • UF1: La gestió administrativa als centres sanitaris
 • UF2: La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca
Mòdul 11

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al món laboral
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13

Anglès Tècnic

 • UF1: Angès Tècnic
Mòdul 14

Projecte de documentació i administració sanitàries

 • UF1: Projecte de documentació i administració sanitàries
Mòdul 15

Formació en centres de treball

 • UF1: FCT
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on

Anar al curs