Contingut curricular

Electromedicina clínica

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Sistemes de Radiodiagnòstic, Radioteràpia i Imatge Mèdica

 • UF 1: manteniment d'equips de radiodiagnòstic i imatge mèdica.
 • UF 2: manteniment d'equips de radioteràpia.
 • UF 3: informàtica en equips d'electromedicina.
Mòdul 2

Sistemes de Monitoratge, Registre i Cures Crítiques

 • UF 1: manteniment d'equips de monitoratge i registre.
 • UF 2: manteniment d'equips de cures crítiques.
Mòdul 3

Sistemes de Laboratori i Hemodiàlisi

 • UF 1: manteniment d'equips de laboratori.
 • UF 2: manteniment d'equips d'hemodiàlisi. 
Mòdul 4

Sistemes de Rehabilitació i Proves Funcionals

 • UF 1: manteniment d'equips de rehabilitació.
 • UF 2: manteniment d'equips de proves funcionals. 
Mòdul 5

Planificació de l'Adquisició de Sistemes d'Electromedicina

 • UF 1: planificació de la renovació i adquisició de sistemes i equips. 
 • UF 2: gestió de l'adquisició de sistemes i equips. 
 • UF 3: inventari i accions informatives de nous sistemes i equips. 
Mòdul 6

Gestió del Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Electromedicina

 • UF 1: gestió del muntatge, engegada i manteniment de sistemes d'electromedicina.
 • UF 2: aprovisionament de recanvis i gestió de residus. 
Mòdul 7

Instal·lacions Elèctriques

Instal·lacions Elèctriques 

 • UF 1: instal·lacions elèctriques en l'entorn sanitari.
 • UF 2: motors elèctrics en l'entorn sanitari. 
Mòdul 8

Sistemes Electromecànics i de Fluids

 • UF 1: funcionament i muntatge de sistemes mecànics. 
 • UF 2: funcionament i muntatge de sistemes de fluids.
Mòdul 9

Sistemes Electrònics i Fotònics

 • UF 1: circuits electrònics analògics.
 • UF 2: circuits electrònics digitals. 
 • UF 3: circuits fotònics.
Mòdul 10

Tecnologia Sanitària en l'Àmbit Clínic

 • UF 1: entorn sanitari envers el pacient. 
 • UF 2: organització del sistema sanitari. 
Mòdul 11

Formació i Orientació Laboral

 • UF 1: incorporació al treball. 
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 
Mòdul 12

Empresa i Iniciativa Emprenedora

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 

Mòdul 13

Anglès Tècnic

 •  UF 1: anglès tècnic.
Mòdul 14

Projecte d'Electromedicina Clínica

 • UF 1: projecte d'electromedicina clínica.
Mòdul 15

Formació en Centres de Treball

 • Formació en Centres de Treball

Anar al curs