Contingut curricular

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Atenció al pacient

 • UF1: Organització sanitària
 • UF2: Acolliment del pacient
 • UF3: Preparació al pacient
 • UF4: Manipulació i control d'equips
Mòdul 2

Anatomia per la imatge

 • UF1: Fonaments d'anatomia, d'anàlisi d'imatges i d'oncologia
 • UF2: Anatomia i patologia radiològica de l'aparell locomotor
 • UF3: Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control
 • UF4: Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopèlvica
Mòdul 3

Protecció radiològica

 • UF1: Principis de la protecció radiològica
 • UF2: Gestió de les instal·lacions radioactives
 • UF3: Pla de garantia de qualitat i emergències
Mòdul 4

Tècniques de radiologia simple

 • UF1: Exploracions radiològiques
 • UF2: Exploracions radiològiques del cap, coll i columna vertebral
 • UF3: Exploracions radiològiques del tòrax, abdomen i pediàtriques
Mòdul 5

Tècniques de radiologia especial

 • UF1: Exploracions radiològiques de l'aparell digestiu i vascular
 • UF2: Exploracions radiològiques genito-urinàries i mamografies
 • UF3: Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil
Mòdul 6

Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia

 • UF1: Exploracions radiológiques per tomografia computerirzada
 • UF2: Exploració ecogràfica
Mòdul 7

Tècniques d'imatge per ressonància magnètica

 • UF1: Preparació de l'exploració i processament d'imatges amb RMN
 • UF2: Protocol d'exploració i aplicacions avanades de la RMN
Mòdul 8

Tècniques d'imatge en medicina nuclear

 • UF1: Tècniques d'imatge en medicina nuclear
Mòdul 9

Tècniques de radiofarmàcia

 • UF1: Tècniques de radiofarmàcia
Mòdul 11

Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al món laboral
 • UF2: Prevenció de riscos Laborals
Mòdul 12

Empresa i iniciaiva emprenedora

 • UF1: Empresa i inicativa emprenedora
Mòdul 13

Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

 • UF1: Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Mòdul 14

Formació en Centres de Treball

 • UF1: Formació en Centres de Treball
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on
Mòdul 15

Tractament de la imatge diagnòstica

 • UF1: La Imatge diagnòstica I
 • UF2: La imatge diagnòstica II

Anar al curs