Beques de Mobilitat Erasmus + 2019/2020

Aquestes estades pràctiques resulten una experiència d'aprenentatge rellevant i una oportunitat per adquirir nous coneixements en empreses internacionals, millorar la vostra competència professional i idiomàtica.

Podeu presentar les vostres candidatures al despatx del GRI (biblioteca) de l'Institut Bonanova.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

Bases de la convocatòria

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

Per poder participar en el programa de mobilitat els candidats haureu de presentar la documentació següent, a la biblioteca.

  1. Document de sol·licitud
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass .
    http://europass.cedefop.europa.eu
     
  • Calendari

Presentació de sol·licituds: 

Les sol·licituds es poden presentar del 14 d'octubre al 5 de novembre de 2019.

Resolució de la convocatòria:  9 de desembre

Els alumnes seleccionats es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.