Formació en innovació i creativitat

Ens formem en innovació i creativitat amb Maria Batet amb eines per aplicar a l'aula i empoderar a l'alumnat per ser part activa de la seva formació.

 #visualthinking #creactivitat #creactivat #emprenedoria