Pla d’organització per l’inici del curs 2020-2021

Aquest document presenta les actuacions previstes per a l'inici del curs 2020-2021 a l'Institut Bonanova, que podran ser modificades si les administracions de Salut i/o Educació ho consideren arrel de l'evolució de la pandèmia.

Ja podeu consultar el Pla d'Organització de l'Institut Bonanova per al curs 2020-21. Aquest document d'organització per a l'Institut Bonanova, parteix de les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, del Pla d'actuació per a curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 i de la Guia per elaborar el pla d'organització dels centres educatius per al curs 2020-2021.