Preinscripció: Cursos d'especialització en FP. Cultius Cel·lulars

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar de manera presencial a l'Institut, amb cita prèvia.

Presentació de sol·licituds

De l'1 al 7 de juliol de 2021

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça.

Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Lliurar la documentació de preinscripció

La preinscripció als cicles d'especialització de formació professional es fa de manera presencial als centres. Per fer-la has de seguir els següents passos:

 1. Demana cita prèvia per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció.
 2. Presenta't al centre escollit el dia i l'hora que t'han citat.
 3. Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se't demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
 4. Indica el llistat ordenat de centres als quals t'agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l'original i una fotocòpia.
 6. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se't donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

Reuneix tota la documentació identificativa

 1. DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
 2. Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d'estudis.

  Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols que donen accés als cursos d'especialització de formació professional que s'estableixen en els reials decrets de creació de cadascun d'ells, d'acord amb la llista següent:

  • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

  Més informació a:

preinscripcio@institutbonanova.cat