Matrícula dels alumnes admesos Grau Superior

L'alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert: Període de matrícula és del 19 al 23 de juliol de 2021

La matrícula es realitzarà de forma telemàtica al portal: https://matricula.ibonanova.cat (actiu dilluns 19) a més l'Institut enviarà a tot l'alumnat admès un  correu electrònic que ha facilitat a la preinscripció amb les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.

En el cas que no tinguis les eines necessàries per poder fer la tramitació en línia, podràs realitzar aquest tràmit a les nostres instal·lacions, sempre amb cita prèvia.

L'alumnat que NO tinguin la majoria d'edat durant l'any en curs, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor/a, indicats a la preinscripció.
Si no es pogués realitzar personalment la matrícula, s'haurà d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del següent document:

Document d'autorització

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.