Pla d’organització per l’inici del curs 2021-2022 i guia de l'estudiant 2021-2022

Aquest document presenta les actuacions previstes per a l'inici del curs 2021-2022 a l'Institut Bonanova, que podran ser modificades si les administracions de Salut i/o Educació ho consideren arrel de l'evolució de la pandèmia. També podeu consultar la guia de l'estudiant on trobareu aquells aspectes més rellevants de l'organització de l'institut.

Ja podeu consultar el Pla d'Organització de l'Institut Bonanova per al curs 2021-22. Aquest document d'organització per a l'Institut Bonanova, parteix de les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya, del Pla d'actuació per a curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 i de la Guia per elaborar el pla d'organització dels centres educatius per al curs 2021-2022.