Oferta de places vacants per alumnat en llista d'espera

La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

Cicles Formatius de Grau mitjà

  Places vacants
Primer del CFGM d'Auxliar d'Infermeria (Matí)

Llista espera:

 • Alumnat de continuïtat : Es  convoquen les 12 persones de la llista d’espera

Resta alumnat (sense continuïtat): 

 • Via 1: Es convoquen a les persones que tinguin una nota igual o superior a 6,64
 • Via 2 i 3: No hi ha places vacants. No es convoca a ningú.
Via 1: 11
Via 2: 0
Via 3: 0
Primer del CFGM d'Auxliar d'Infermeria (Tarda)
 

Resta alumnat (sense continuïtat):

Via 1: Es convoquen a totes les persones de la llista d’espera

Via 2: No hi ha places vacants. No es convoca a ningú.

Via 3: Es convoquen a totes les persones de la llista d’espera

Via 1: 10
Via 2: 0
Via 3: 1
Primer del CFGM Farmàcia i Prafarmàcia
 

Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,91

Via 2: No hi ha places vacants. No es convoca a ningú.

Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,3

Via 1: 5
Via 2: 0
Via 3: 

Via 1: ESO
Via 2: FP bàsica o PQPI
Via 3: Prova d'accés o altres titulacions

Cicles Formatius de Grau Superior 

  Places vacants
Primer del CFGS d'Anatomia patològica i citodiagnòstic

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,95 amb batxillerat amb modalitat

 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 9 amb cicle formatiu amb afinitat professional

 • Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,19

Via 1: 15
Via 2: 1
Via 3: 2
Primer del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic. (Tarda)
 

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,67 amb batxillerat amb modalitat
 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,1 amb cicle formatiu amb afinitat
 • Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,3
Via 1: 10
Via 2: 1
Via 3: 2
Primer del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic. (Recerca, matí)

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,38 amb batxillerat amb modalitat
 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,73 amb cicle formatiu amb afinitat
 • Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,94
Via 1: 12
Via 2: 1
Via 3: 1
Primer de Documentació i administració sanitàries (gestió de dades)
 

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5 
 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5 amb cicle formatiu amb afinitat
 • Via 3: No hi ha places vacants. No es convoca a ningú
Via 1: 8
Via 2: 1
Via 3: 0
Primer de Documentació i administració sanitàries (tarda)
 

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a totes les persones de la llista d’espera
 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,27 amb cicle formatiu amb afinitat
 • Via 3: No hi ha places vacants. No es convoca a ningú
Via 1: 9
Via 2: 3
Via 3: 0

Primer del CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 
 

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,58 amb batxillerat amb modalitat
 • Via 2: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 9 amb cicle formatiu amb afinitat
 • Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,5
Via 1: 22
Via 2: 1
Via 3: 2
Primer del CFGS Radioteràpia + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (distribució conjunta).
 

Llista espera:

 • Via 1: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,64 amb batxillerat amb modalitat
 • Via 2 No hi ha places vacants. No es convoca a ningú
 • Via 3: Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,4
Via 1: 7
Via 2: 0
Via 3: 4

Via 1: Batxillerat prioritari
Via 2: CFGM afí
Via 3: Prova d'accés o altres titulacions 


La gestió de la llista d'espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà, i de grau superior es farà a l'auditori de L'Institut Bonanova, dimarts 26 de juliol.

Les persones que constin en la llista d'espera podran anar personalment a l'acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. La no assistència a l'acte representa la pèrdua al dret d'obtenció d'una plaça.

CFGM

 • 9h: Alumnat amb continuïtat d'escolarització.
 • 9.15 h. Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s'oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l'alumnat.

CFGS

 • 11h Imatge per al diàgnòstic i medicina nuclear
 • 11.30 h Distribució conjunta: Radioterapia+Imatge per al diagnòstic
 • 12h. Laboratori clínic i biomèdic
 • 12.30h Anatomia patològica i citologia
 • 13h Documentació i administració sanitàries