Segona fase d'admissió assignacions

Llistes d’alumnat admès en la segona assignació. 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

- CFGM Alumnat amb continuïtat

- CFGM Alumnat sense continuïtat

Cicles Formatius de Grau Superior (2n)

- CFGS 2n