Preinscripció: Grau mitjà, llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

28 d'abril de 2023

Preinscripció:

Del 28 d'abril al 3 de maig de 2023

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació de manera telemàtica. 

ATENCIÓ PRESENCIAL PER REALITZAR LA RECLAMACIÓ

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a divendres de 10:00 h a 13 h i només amb cita prèvia

  • Revisa que portes tota la documentació necessària per fer el tràmit
  • Arriba puntual, ni abans ni després de l'hora proposada, tens una cita per no coincidir amb altres persones