Preinscripció: Cicles formatius de grau Superior, del 26 de maig al 1 de juny de 2023

El Departament d'Educació, promou l'ús de la preinscripció telemàtica. Amb això, s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament mitjançant un formulari del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada si es realitza la preinscripció en suport informàtic.

Aquí teniu disponible el: 

Formulari de preinscripció

* Per realitzar la preinscripció al cicle de “Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (Distribució conjunta)” a la sol·licitud cal posar l'opció CFGS SAFO Radioteràpia i dosimetria


ATENCIÓ PRESENCIAL PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a divendres de 10:00 h a 13 h i només amb cita prèvia.

  • Revisa que portes tota la documentació fotocopiada o escanejada necessària per fer el tràmit
  • Arriba puntual, ni abans ni després de l'hora proposada, tens una cita per no coincidir amb altres persones

TAMBÉ us podeu dirigir a Oficina d'Accés a la Formació Professional del Consorci d’Educació de Barcelona


Tota la informació a:

Consultes: 

Per a dubtes de preinscripció prioritzem el correu electrònic:

preinscripcio@institutbonanova.cat

Enllaços relacionats