Preinscripció i matrícula.

Cicles Formatius de Grau Mitjà 2022-2023.

Fora de termini

Calendari Alumnat AMB continuïtat d'escolaritat

Preinscripció del 20 al 26 d'abril de 2022

  1. Alumnat que està cursant 4t d'ESO.
  2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. 
  3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt -PFI- o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys). 

Calendari Alumnat SENSE continuïtat d'escolaritat

Preinscripció del 17 al 23 de maig de 2022

  1. Per qui ja té títol de l'ESO, o està cursant 4t d'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o NO ha estat admès. 
  2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que NO ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. 
  3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt -PFI-) o té altres requisits d'accés i que és major de 18 anys, que NO ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès.