Requisits d'accés i criteri de prioritat per a l'assignació de places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació.

Segons la via d'accés, es fan les següents reserves de places:

  • Via 1: 60% de les places: per a l'alumnat que accedeix per la via de l'ESO o estudis equivalents
  • Via 2: 20% de les places: PQPI i FP bàsica
  • Via 3: 20% de les places: prova d'accés o curs específic d'accés o altres titulacions (equivalents o superiors a un Grau Mitjà). Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.