Llista d'espera i procés d’adjudicació de places vacants als CFGM

Ens comunicarem via mail directament amb les persones de la llista d'espera seguint un estricte i rigorós ordre d'aquesta. Les persones disposaran de 24 h per formalitzar el tràmit de la matrícula de la mateixa manera que s'indica a l'apartat de matrícula, i si  encara ens queden places vacants, continuarem amb la gestió de la llista fins a cobrir les places a cada grup.
 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Primer del CFGM de Cures Auxiliars d'Infermeria
Primer del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia
Via 1 : 4
Via 2 : 2
Via 3 : 1
Via 1: 2
Via 2: 0
Via 3: 3
Via 1: ESO
Via 2: FP bàsica o PQPI
Via 3: Prova d'accés o altres titulacions


 

No hi ha oferta de places a segon.