Preus Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cures Auxiliars d'Infermeria matí (un pagament)
Cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia (anual)

Quota Anual Institut

320€ 

Aportació Anual Fundació Bonanova**

95€

TOTAL IMPORT ANUAL

415€

Cures Auxiliars d'Infermeria Tarda (anual)

Quota Anual Institut

160€ 

Aportació Anual Fundació Bonanova**

95€

TOTAL IMPORT ANUAL

255€

Data de pagament: en el moment de la matrícula.

Com es pot realitzar el pagament:

- Caixers automàtics de “La Caixa” (tant clients com no clients amb targeta de crèdit)
- LINEA OBERTA (només per a clients de “La Caixa”)
- WEB de “La Caixa” (tant clients com no clients de “La Caixa”)

Podeu pagar online a través d'aquest enllaç:
https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html

**Aportació a la Fundació Bonanova:
La Fundació Bonanova dota d'equipaments i serveis a l'Institut i als/les estudiants: Biblioteca, projectors a les aules, equipaments tècnics, Formació Continuada, borsa de treball, etc. L'aportació és de caràcter voluntari i s'abonarà conjuntament amb la resta de quotes.

Relació de serveis i recursos que presta la Fundació Bonanova a l’alumnat i exalumnat de l'Institut Bonanova:

1. Serveis i recursos de Biblioteca

  • Biblioteca especialitzada en temes sanitaris relacionats amb els cicles que s'imparteixen a l'Institut.
  • Servei de préstec de material bibliogràfic, multimèdia i ordinadors.
  • Centre d'obtenció de recursos documentals per l’alumnat a la mateixa biblioteca.
  • Sol·licitud d'articles i monografies científiques a d'altres biblioteques.
  • Connexió amb biblioteques electròniques.
  • Consulta on-line de bases de dades mèdiques (medline).
  • Catàleg complet de la biblioteca de l'Institut en el "campus virtual".

2. Ajut per la inserció laboral de l’alumnat

Manteniment d'una borsa de treball per cada cicle, la qual posa en contacte les empreses contractants i l'alumne/a.

3. Manteniment i lloguer dels dosímetres

4. Ajuts per les presentacions de comunicacions i pòsters a jornades científiques o congressos

5. Cursos de Formació Continuada

Descomptes a alumnes i exalumnes en els cursos de formació continuada, realitzats o promocionats per la Fundació Bonanova, relacionats amb les professions sanitàries i que permeten mantenir al dia els coneixements i habilitats professionals.

6. En determinats casos, ajuts al transport de l’alumnat durant la Formació en Centre de Treball

7. Dotació d'equipaments i material tècnic