Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

Publicació de les llistes d'alumnat admès curs 20/21

El 10 juliol de 2020 es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos.

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet (actiu a les dates corresponents)

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Educació.