Requisits d'accés i criteris de prioritat per a l'assignació de places

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i, d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments, s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

Si per alguna via no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.