Llista d'espera i procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior

La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

Ens comunicarem via mail directament amb les persones de la llista d'espera seguint un estricte i rigorós ordre d'aquesta. Les persones disposaran de 24 h per formalitzar el tràmit de la matrícula de la mateixa manera que s'indica a l'apartat de matrícula, i si  encara ens queden places vacants, continuarem amb la gestió de la llista fins a cobrir les places a cada grup.
 

Cicles Formatius de Grau Superior

 
Primer del CFGS d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Primer del CFGS d'Anatomia patològica i citodiagnòstic
Primer del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic
Primer del CFGS de Documentació i administració sanitàries 
Primer del CFGS de Radioteràpia i dosimetria
+ Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 
Via 1:  16
Via 2:  0
Via 3:  6
Via 1:  12
Via 2:  2
Via 3:  1
Via 1:  14
Via 2:  0
Via 3:  3
Via 1:  4
Via 2:  0
Via 3:  2
Via 1:  6
Via 2:  1
Via 3:  1
Via 1: Batxillerat prioritari
Via 2: CFGM + CAS
Via 3: Prova d'accés o altres titulacions 


 
No hi ha oferta de places a segon.