Simbol Int Bonanova

3er Concurs de fotografia amb mòbil Institut Bonanova.


                          
"La sostenibilitat a l'Institut Bonanova"  

BASES DEL CONCURS

1 - Convocatòria
L'Institut Bonanova, convoca el III concurs de fotografia amb mòbil amb el tema “la sostenibilitat a l'Institut Bonanova”, per aquest curs 2014-15.
 

2.Objecte
L'objectiu d'aquest concurs és mostrar diferents visions de l'institut, però aquest any volem centrar-nos en les activitats que es realitzen a l'institut en relació al respecte al medi ambient, fonamentalment l'ús del BOC'N ROLL o altres substituts dels embolcalls d’alumini.


Les fotografies han de ser realitzades en moments de lleure a l'institut, a les pràctiques o a l'aula sempre que el professor ho autoritzi. (En cap cas s'ha de destorbar el desenvolupament normal d'una classe.)

3. Condicions de participacióPoden participar totes les persones de la comunitat educativa de l'institut (alumnes, professors, PAS...)

4.Forma de participació
Aquest concurs consta d'una única categoria. La temàtica proposada és “la sostenibilitat a l'Institut Bonanova”.
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
 

Els participants hauran de:

 • Realitzar una fotografia on apareguin imatges amb la temàtica proposada
 • Posar un títol a la fotografia,
 • Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #ibconcurs #ibonanova, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.
 • Fer un comentari amb una menció del compte a Instagram de @ibonanova
 • Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari.
 • El fet d’etiquetar-la foto amb l’etiqueta o hashtag #ibonanova #ibconcurs implica l’acceptació d'aquestes bases. No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
 • Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació.
 • Les persones que participin en el concurs han de ser les autores i propietàries dels drets d'autor de les fotografies que hi presentin. Els participants hauran de respondre a les possibles reclamacions d'autoria que puguin formular terceres persones.
 • Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Qualsevol fotografia que no reuneixi aquestes condicions no serà admesa al concurs.
 • En cas què l’usuari NO TINGUI INSTAGRAM podeu fer arribar la fotografia per correu electrònic a: concursfotos@ibonanova.cat fent constar a l'assumpte del missatge el text "Concurs fotogràfic". En aquest cas es modificaran les mides de la imatge per adaptar-les a les imatges que es poden pujar a l’instgram. També caldrà posar un títol a la imatge.
 • La recepció electrònica de les fotografies es considera el justificant d'autoria davant de qualsevol organisme o persona fotografiada que presenti reclamacions de drets d’imatge.

5. Termini
El concurs s’iniciarà a partir del moment de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l'Institut Bonanova i finalitzarà el dia 31 de maig

El període de lliurament de les fotografies que es presentin a concurs finalitza el 31 de maig de 2015.
 

6. Jurat
El jurat del concurs de fotografia amb mòbil està compost per professors i Personal d’Administració i Serveis (PAS) de l'Institut.

Els criteris per a designar els guanyadors seran l'originalitat, la qualitat fotogràfica i la capacitat que les imatges guanyadores tinguin a l'hora d’evocar específicament el nostre institut.

El jurat es reserva el dret a desestimar totes les fotos que no compleixin els requisits.

El Jurat es reserva la facultat d'interpretar qualsevol circumstància no prevista a aquestes bases i resoldre-la.
 

7.Premis
El jurat del premi procedirà a seleccionar els guanyadors del concurs el juny de 2015 i atorgarà els premis durant l'acte de cloenda de l'Institut del 2014-2015.

En funció de la participació s'atorgaran d'un a tres premis i dos accèssits.

Les fotografies premiades pel jurat del concurs es publicaran al web institucional.

Els premis per les fotografies consistiran en una capsa regal (tipus smart box), una experiència de benestar o gastronomia a Barcelona per a 1 o 2 persones.

8. Drets d'autor i autoritzacions
Els autors de les fotografies guanyadores cedeixen gratuïtament els drets de comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació a l'Institut Bonanova, que se'ls reserva amb el compromís de fer-ne ús sense cap ànim de lucre.

S'entén que aquesta cessió té caràcter d’exclusiva, i els autors renuncien a rebre una remuneració per l’ús que es faci de l’obra. Sempre que es facin servir les fotografies, s’esmentarà el nom dels autors.

En cas en què a la imatge hi aparegui una persona aliena a l'Institut Bonanova cal demanar-li el consentiment amb la signatura del document adjunt.
 

9.Acceptació e les bases
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i del veredicte del jurat.

GUANYADORS 2014


A continuació podeu consultar els guanyadors de l'edició anterior: 

A l'Institut Bonanova, el 14 de juny de 2014, es reuneixen els membres del jurat: Mireia Calaf (Bibliotecària), Maite Castillo (Professora) i Elena López (Coordinadora E/A Grau mig), del 2on concurs de fotografia amb mòbil, per resoldre el següent resultat:

Els guanyadors del segon concurs de fotografia amb mòbil La vida a l'Institut Bonanova", per aquest curs 2013-14 són:

  

1er premi 2on concurs de fotografia

Primer Premi: L’INSTITUT ÉS PER TOTS
"L'Institut Bonanova per a TOTES les persones, i tenint en compte com cuidar d’elles..."
 

Autora: Mònica Negredo

Docent i tutora del Cicle de GM de TCAI

Després de visualitzar les 17 fotografies presentades al concurs, el jurat ha premiat amb el primer premi a la fotografia que fa visible la visió més humana de l’institut, on s’ensenya com els alumnes han d’interioritzar tenir cura de les persones tenint en compte tots els aspectes dels individus i on l’autora també explica que l’institut també és per tots, independentment de les seves característiques.


 

 2on premi 2on concurs de fotografiaSegon Premi: EL CAFÈ DEL MATÍ
“Començar cada dia amb energia, un cafè i nous continguts pels nous professionals...”

Autor: Gerard Palanques
Alumne de 1er de Laboratori de Diagnòstic Clínic

El segon premi, dona la seva visió particular de pertànyer a l’institut enfocada en els nous continguts que s’aprenen cada dia, i que viatgen dins de la carpeta de l’institut, el missatge també diu que per començar un nou dia va molt bé fer-ho al costat d’ un bon cafè, el títol de la fotografia és “El cafè del matí”, autor: Gerard Palanques, alumne de 1er de Laboratori de Diagnòstic Clínic.


 
 

 

3er premiTercer Premi: NEUTRÒFILS FAN DE MaCDONALS
“Imatges i imaginació: Tu que veus?...”
 

Autora: Paula Ortega
Alumna de 1er de Laboratori de Diagnòstic Clínic

I el tercer premi per la seva visió creativa dins l'activitat d’hematologia, al laboratori, per la seva mirada divertida que no hem de deixar mai de costat, i que ens ensenya com bé diu el títol que els “Neutròfils fan de McDonalds”, autora: Paula Ortega, alumna de 1er de Laboratori de Diagnòstic Clínic
Cal recordar la importància que tenen les imatges quan ensenyem allò que fem, i sobretot ens agradaria recordar que quan treballem amb persones, necessitem la seva autorització per poder fer un bon us de les seves imatges.

Algunes fotografies sense autorització de les persones que apareixien han hagut d’estar descartades en aquesta edició.

Com a objectiu també del concurs és reflexionar que avui en dia ja és possible fer fotografies de tot allò que ens envolta i podem fer-ho en un segon, com també podem compartir-les immediatament en xarxes socials, per això cal reflexionar com a professionals sanitaris, quin és el missatge que enviem...

Moltes gràcies a tots i totes les participants per ensenyar la seva mirada.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001