Simbol Int Bonanova

Repte: Comunicació Interna (Aula 208)

  


Comunicació Interna Aula 208
Laboratori clínic i biomèdic (LB4) Millorar la comunicació entre els treballadors dins del laboratori que asseguri la traçabilitat de la mostra.
Documentació i administració sanitària (DS2) Millorar la coordinació i la gestió dels serveis i les institucions.
Documentació i administració sanitària (DS6) Realitzar un protocol per la coordinació entre els professionals sanitaris i no sanitaris en un centre.
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID4a) Com millorar la comunicació entre professional i solucionar la falta de comprensió, comunicació, coordinació i companyonia entre departaments?
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID7a) Com empatitzar millor amb les tasques dels diferents llocs de treball mitjançant un joc?
Laboratori clínic i biomèdic (LB6) Conscienciar als treballadors dels seguiment dels protocols.
matge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID2a) Com augmentar la visibilitat en la societat de la funció del tècnic d’imatge per al diagnòstic i MN?
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (AP2 Millorar la comunicació interdepartamental (entre AP i altres departaments o serveis del centre).
Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001