Simbol Int Bonanova

Repte: Organització del treball (Aula 210)

  

Organització del treball Aula 210
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (AP5) Disminuir la càrrega rutinària del treball, i aconseguir un millor ambient, una correcta distribució de les tasques .
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (AP4) Organitzar mètodes de treball per compatibilitzar el temps laboral dels tècnics per formar correctament als alumnes de practiques.
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID12b) Crear un sistema d’organització i caducitat dels estocs, per evitar carències d’existències al servei de ID?
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID17b) Com millorar l'organització de la programació en el servei de diagnostico per la imatge, per evitar temps d'espera innecessaris i disminuïr llistes d'espera?
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (ID0a) Com fer els protocols de treball més accessibles?
Laboratori clínic i biomèdic (LB2) Plantejar noves fórmules de finançament pels projectes que es vulguin desenvolupar.
Laboratori clínic i biomèdic (LB3) Millorar la gestió de l'estoc en el laboratori
Laboratori clínic i biomèdic (LB7) Garantir la supervisió de l'alumne als centres de treball assignats per a les pràctiques de final de cicle.
Laboratori clínic i biomèdic (LB5) Millorar l'eficiència en el laboratori: tècnics especialistes en el seu lloc de treball versus rotació dels tècnics en totes les àrees dels servei.
Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001