Simbol Int Bonanova

Carta de serveis i de compromís del Gabinet de Relacions Internacionals

Presentació

Nom del Servei Gabinet de relacions internacionals - GRI
Atenció al públic Atenció prèvia sol·licitud
Personal

Roser Pagan
Mireia Calaf
Eduardo Nuñez

Correu Erasmus@ibonanova.cat

Missió

El GRI és un servei de l’Institut Bonanova que gestiona la mobilitat dels alumnes, professorat i PAS de l'Institut a altres institucions, mitjançant acords o convenis de col·laboració. A més, impulsa les relacions internacionals de l’Institut amb la gestió i el seguiment de projectes i convenis específics.

El GRI s'informarà dels processos pel reconeixement de les titulacions que oferim als estudiants a nivell internacional.

A més gestionarà les ofertes laborals a l'estranger assessorant a l'alumne sobre la documentació necessària per accedir a les convocatòries.

L'oficina de mobilitat i intercanvi promou les relacions Internacionals de l'Institut Bonanova. La seva missió es centra en diversos punts:

a) Promoure la mobilitat entre els estudiants
b) Promoure la mobilitat del professorat per participar en cursos o tallers i després compartir les seves experiències d'aprenentatge amb la resta de la comunitat educativa.
c) Oferir informació sobre el procés de reconeixement de les competències o el procés d'homologació del títol en els diferents països.
d) Promoure la possibilitat d'intercanviar experiències entre els joves de la mateixa edat i la competència professional similar.
e) Enfortir el sentiment de ciutadania europea i el coneixement de la cultura i els hàbits d'altres països.

Visió

Des del GRI volem promoure la internacionalització de l'Institut fomentant programes i activitats específiques per millorar la seva projecció i presència internacional. Aquesta internacionalització s'ha d’entendre com a element transversal en les activitats pròpies de l’Institut i afecta a tots els grups i col·lectius que conformen l'Institut.

La visió de l'Oficina de Mobilitat és moure més del 5% dels alumnes i esdevenir un punt de referència per les empreses estrangeres que estan buscant candidats per les seves ofertes laborals en el camp de la formació professional sanitària i sociosanitària.

Valors

Els valors del gabinet de relacions internacionals estan alineats amb la nostra institució:

  • Revisió i millora contínua
  • Adaptació als canvis i noves tecnologies
  • Autonomia de gestió i presa de decisions
  • Transparència
  • Tolerància i respecte per les persones
  • Ús òptim dels recursos i el medi ambient

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001