Simbol Int Bonanova

Places de Mobilitat Internacional 2016-2017

Els alumnes de Cicles Formatius de l'Institut Bonanova tenen la possibilitat de participar en el programa de mobilitat internacional que gestiona el Gabinet de Relacions Internacional i cursar el període de pràctiques a l'estranger.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

Bases de la convocatòria (juliol 2016)

Bases de la convocatòria (ampliació del plaç )

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

Per poder participar al programa de mobilitat els candidats hauràn de presentar la documentació següent, a la biblioteca.

 El termini de presentació de sol∙licituds s’amplia del 7 al 14 de novembre de 2016.

  1. Document de sol·licitud (dues còpies)
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass .
    http://europass.cedefop.europa.eu
     

CALENDARI

Presentació de sol·lictuds:  El termini de presentació de sol∙licituds s'amplia del 7 al 14 de novembre de 2016.
Resolució de la convocatòria: 25 de novembre

Els alumnes seleccionats es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.

RESOLUCIÓ DE CANDIDATURES

- Resolució candidatures de mobilitat

MAPA DE MOBILITATS 2016-2017

RESUM DEL PROJECTE

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001