Simbol Int Bonanova

Places de Mobilitat Internacional 2017-2018

Els alumnes de Cicles Formatius de l'Institut Bonanova tenen la possibilitat de participar en el programa de mobilitat internacional que gestiona el Gabinet de Relacions Internacional i cursar el període de pràctiques a l'estranger.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

Bases de la convocatòria

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

Per poder participar en el programa de mobilitat els candidats hauran de presentar la documentació següent, a la biblioteca.

  1. Document de sol·licitud (2 còpies)
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass .
    http://europass.cedefop.europa.eu
     
  • Calendari

Presentació de sol·licituds:  

Les sol·licituds es poden presentar del 9 al 31 d'octubre de 2017.

Resolució de la convocatòria: 17 de novembre

Els alumnes seleccionats es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.

  • Resolució de les mobilitats dels alumnes

Resolució candidatures de mobilitat

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001