Simbol Int Bonanova

Places de Mobilitat Internacional 2019-2020

Els alumnes de Cicles Formatius de l'Institut Bonanova tenen la possibilitat de participar en el programa de mobilitat internacional que gestiona el Gabinet de Relacions Internacional i cursar el període de pràctiques a l'estranger.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

Bases de la convocatòria

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

Per poder participar en el programa de mobilitat els candidats hauran de presentar la documentació següent, a la biblioteca.

  1. Document de sol·licitud
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass .
    http://europass.cedefop.europa.eu
     
  • Calendari

Presentació de sol·licituds: 

Les sol·licituds es poden presentar del 14 d'octubre al 5 de novembre de 2019.

Resolució de la convocatòria:  9 de desembre

Els alumnes seleccionats es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001