Simbol Int Bonanova

Gabinet de Relacions Internacionals

Carta de serveis i de compromís del Gabinet de Relacions Internacionals

1. Presentació: 

Nom del Servei Gabinet de relacions internacionals - GRI
Atenció al públic Atenció prèvia sol·licitud
Personal

Àfrica Marzal

Mireia Calaf

Correu mobilitat@ibonanova.cat

Missió

El GRI és un servei de l’Institut Bonanova que gestiona la mobilitat dels alumnes, professorat i PAS de l'Institut a altres institucions, mitjançant acords o convenis de col·laboració. A més, impulsa les relacions internacionals de l’Institut amb la gestió i el seguiment de projectes i convenis específics.

El GRI s'informarà dels processos pel reconeixement de les titulacions que oferim als estudiants a nivell internacional.

A més gestionarà les ofertes laborals a l'estranger assessorant a l'alumne sobre la documentació necessària per accedir a les convocatòries.

L'oficina de mobilitat i l'intercanvi promou les relacions Internacionals de l'Institut Bonanova. La seva missió es centra en diversos punts:

a) promoure la mobilitat entre els estudiants
b) Promoure la mobilitat del professorat per participar en cursos o tallers i després compartir les seves experiències d'aprenentatge amb la resta de la comunitat educativa.
c) Oferir informació sobre el procés de reconeixement de les competències o el procés d'homologació del títol en els diferents països.
d) Promoure la possibilitat d'intercanviar experiències entre els joves de la mateixa edat i la competència professional similar.
e) Enfortir el sentiment de ciutadania europea i el coneixement de la cultura i els hàbits d'altres països.
 

Visió

Des del GRI volem promoure la internacionalització de l'Institut fomentant programes i activitats específiques per millorar la seva projecció i presència internacional. Aquesta internacionalització s'ha d’entendre com a element transversal en les activitats pròpies de l’Institut, afecta a tots els grups i col·lectius que conformen l'Institut.

La visió de l'Oficina de Mobilitat és moure més del 5% dels alumnes i esdevenir un punt de referència per les empreses estrangeres que estan buscant candidats per les seves ofertes laborals en el camp de la formació professional sanitària i sociosanitària.

Valors

Els valors del gabinet de relacions internacionals estan alineats amb la nostra institució:

  • Revisió i millora contínua
  • Adaptació als canvis i noves tecnologies
  • Autonomia de gestió i presa de decisions
  • Transparència
  • Tolerància i respecte per les persones
  • Ús òptim dels recursos i el medi ambient

Serveis

La formació a l'estranger atorga a la Formació Professional un valor afegit als nostres estudiants i ofereix la possibilitat d'enriquir la formació dels alumnes.

El gabinet de Relacions Internacionals ofereix informació sobre les possibilitats que els estudiants de l’Institut tenen per enriquir la seva formació realitzant estades a l'estranger durant els seus estudis.

A més el gabinet de relacions internacionals de l'Institut Bonanova informa i assessora a estudiants i professors sobre la mobilitat internacional dels professionals.

El GRI també ofereix la possibilitat de visites al centre a grups d’estudiants o professor per informar sobre els nostres estudis i el sistema educatiu. 
 

Pràctiques a l'estranger

El GRI és el responsable de contactar amb instituts i centres hospitalaris o de treball per proporcionar practiques a l'estranger. 

A més GRI és el responsable de buscar finançament mitjançant diferents programes (Erasmus, Leonardo, XarxaFp…) i de difondre les diferents convocatòries a la comunitat.

Requisits i seguiment:

Els alumnes matriculats al nostre institut a qualsevol cicle formatiu tenen la possibilitat de realitzar la formació en centres de treball a l'estranger amb algun dels programes que participem actualment.

Els alumnes interessats en realitzar una estada a l'estranger s’han de posar amb contacte amb la coordinació del cicle i indicar-li quins son els seus interessos. L'adjudicació de les places disponibles es farà conjuntament entre la coordinació del cicle i el GRI. tenint en compte les següents condicions: 

• El currículum de l'alumne
• Requisit d'idioma: tenir coneixements de la llengua del país de destinació o anglès 
• Estar cursant Formació Professional al nostre centre.
• En cas de ciutadans extracomunitaris, disposar del visat adequat per al país de destí sol·licitat.

El seguiment de l'alumne el realitzarà el tutor del cicle amb col·laboració amb un membre de l'entitat acollidora.

Al finalitzar l'estada de pràctiques l'alumne redactarà una memòria per el GRI.

Recerca de feina l'estranger

El GRI assessorarà als alumnes sobre els processos per reconeixement de les titulacions que oferim als estudiants a nivell internacional.

Divulgarà les ofertes de treball i convocatòries a nivell internacional mitjançant la web o el taulell d’anuncis.

Assessorà a l'alumne en la redacció de diferents documents homologats a nivell internacional.

Informació i i acreditació 

El GRI mantindrà les acreditacions necessàries per realitzar estades a nivell internacional (Carta Erasmus).

S'informarà sobre els diferents processos vigents relacionats amb la mobilitat internacional a nivell de formació professional. (procés de Copenhaguen, ECVET,procès de Bolonya, ECTS)

Es mantindrà informat en legislació i normativa referent a mobilitat i reconeixement de títols en Fp.

Participació i membresia de diferents xarxes i projectes relacionats amb l'àmbit.

El GRI també ofereix la possibilitat d'assessorar els alumnes en el procés de reconeixement del títol l'estranger, per fer-ho heu de sol·licitar una entrevista amb el gabinet, explicant-nos la formació que voleu reconèixer i el país de destinació.

Per posar-vos en contacte amb nosaltres escriviu-nos un correu explicant-nos quin son els vostres interessos:

mobilitat(ELIMINAR)@institutbonanova.cat

Experiències

Des de el l'Institut Bonanova fa anys que desenvolupem diferents projectes d'intercanvi finançats amb diferents fons:

El 1996 es va establir un conveni de col·laboració amb l'Hospital Claudius Regaud a Toulouse, cada curs oferim 2 places per anar a realitzar les pràctiques a aquest centre durant 4 setmanes.

Des de l’any 2007 col·laborem activament amb la Fundació BCN FP a traves de la XARXA FP. La mobilitat dels alumnes es realitza durant la formació en centres de treball i o bé un cop graduats. Amb aquest programa 22 alumnes han realitzat part de la seva formació en centres de treball, tant alumnes de grau mitjà com superior.

Mes recentment des de 2010 hem participat en projectes amb el Departament d'Ensenyament, inicialment en el “Projecte d'Iniciativa de Centre”, i a posteriori com a Xarxa Tranfronterera (PireFOP, PireMOBV), Leonardo da Vinci i Erasmus. 

Els alumnes han estat realitzant pràctiques a diferents ciutats: Toulouse, Montpon, Helsinki, Hull, Lyon ...

Durant anys també hem acollit visites de diferents grups de professors i estudiants estrangers interessants en el nostre sistema educatiu i en els estudis que impartim
 

Activitats realitzades en l'àmbit de les relacions internacionals. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001