Simbol Int Bonanova

Serveis del Gabinet de Relacions Internacionals

  • Pràctiques a l'estranger
  • Recerca de feina l'estranger
  • Informació i acreditació
  • Visites al centre

Pràctiques a l'estranger

El gabinet de Relacions Internacionals ofereix informació sobre les possibilitats que els estudiants de l'Institut tenen per enriquir la seva formació realitzant estades a l'estranger durant els seus estudis.

El GRI és el responsable de contactar amb instituts i centres hospitalaris o de treball per proporcionar practiques a l'estranger. 

A més GRI és el responsable de buscar finançament mitjançant diferents programes (Erasmus, Leonardo, XarxaFp…) i de difondre les diferents convocatòries a la comunitat.

Requisits i seguiment:

Els alumnes matriculats al nostre institut a qualsevol cicle formatiu tenen la possibilitat de realitzar la formació en centres de treball a l'estranger mitjançant algún dels programes en que participem actualment.

Els alumnes interessats en realitzar una estada a l'estranger s’han de posar en contacte amb la coordinació del cicle i indicar-li quins son els seus interessos. L'adjudicació de les places disponibles es farà conjuntament entre la coordinació del cicle i el GRI tenint en compte les següents condicions: 

• El currículum de l'alumne
• Requisit d'idioma: tenir coneixements de la llengua del país de destinació o anglès 
• Estar cursant Formació Professional al nostre centre.
• En cas de ciutadans extracomunitaris, disposar del visat adequat per al país de destí sol·licitat.

El seguiment de l'alumne el realitzarà el tutor del cicle amb col·laboració amb un membre de l'entitat acollidora.

Al finalitzar l'estada de pràctiques l'alumne redactarà una memòria pel GRI.

Recerca de feina l'estranger

El GRI assessorarà als alumnes sobre els processos per reconeixement de les titulacions que oferim als estudiants a nivell internacional.

Divulgarà les ofertes de treball i convocatòries a nivell internacional mitjançant la web.

Assessorà a l'alumne en la redacció de diferents documents homologats a nivell internacional.

Informació i acreditació 

A més el gabinet de relacions internacionals de l'Institut Bonanova informa i assessora a estudiants i professors sobre la mobilitat internacional dels professionals.

El GRI mantindrà les acreditacions necessàries per realitzar estades a nivell internacional (Carta Erasmus).

S'informarà sobre els diferents processos vigents relacionats amb la mobilitat internacional a nivell de formació professional. (procés de Copenhaguen, ECVET, procés de Bolonya, ECTS)

Es mantindrà informat en legislació i normativa referent a mobilitat i reconeixement de títols en Fp.

Participació i membresia de diferents xarxes i projectes relacionats amb l'àmbit.

El GRI també ofereix la possibilitat d'assessorar els alumnes en el procés de reconeixement del títol a l'estranger, per fer-ho heu de sol·licitar una entrevista amb el gabinet per correu electònic (mobilitat@ibonanova.cat), explicant-nos la formació que voleu reconèixer i el país de destinació.

Visites al centre

El GRI també ofereix la possibilitat de visites al centre a grups d'estudiants o professors per informar sobre els nostres estudis i el sistema educatiu. 

Si esteu interessats a realitzar una visita per conèixer el nostre institut ens heu de fer arribar un correu electrònic a les dades que figuren a continuació.

Estarem encantats d'explicar com funciona el nostre sistema educatiu a i realitzarem una visita per els diferents espais de l'institut

Institut Bonanova
Gabinet de Relacions Internacionals
Telèfon: + 34 93 254 04 97
mobilitat@ibonanova.cat

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001