Simbol Int Bonanova

Bones pràctiques

PNT: protocols normalitzats de treball

Els protocols normalitzats de treball són normatives d'obligat compliment en la utilització, manteniment i conservació d'aparells, utillatges o instruments de mesura. Contribueixen a assegurar l'aprenentatge del millor procediment, a l'hora que responsabilitzen els alumnes en l'acompliment d'unes normes de seguretat i fer-ho amb eficàcia.

Acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial i la consegüent programació de les tutories s'orienten a:

  • la integració i participació dels alumnes en el seu grup-classe, en els equips de treball i en les dinàmiques escolar i del centre de pràctiques
  • reforçar els processos d'ensenyament-aprenentatge
  • potenciar el desenvolupament personal i professional
  • fomentar la convivència, la disciplina, el bon funcionament acadèmic
  • afavorir l'orientació professional, tant pel que fa a la continuïtat acadèmica com a la inserció laboral.
Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001