Simbol Int Bonanova

Projectes innovadors

Projecte hospital virtual

L'Hospital virtual és una eina didàctica docent per a l'ensenyament-aprenentatge apta tant per a l'ensenyament presencial com a distància basada en un model hospitalari real adaptat per a la formació. Aquesta eina permet realitzar activitats pràctiques en una empresa sanitària simulada per a totes les especialitats que ofereix l'Institut Bonanova i dissenyar activitats en funció de les competències que els tècnics dels cicles formatius han d'assolir al final del seu aprenentatge. Entre altres, permet utilitzar com a estructura organitzativa el mapa de processos d'un l'hospital i com a estructura operativa el sistema d'informació d'un centre hospitalari suportat en un sistema informàtic de gestió hospitalària estàndar.

Altres projectes destacats

  • Creació d'un banc de preparacions de mostres citològiques i histològiques.
  • Desenvolupament de les persones mitjançant objectius.
  • Desenvolupament de la Comissió pedagògica.
  • Desenvolupament de la FOC a l'Institut Bonanova.
  • Base de dades d'imatges radiològiques.
  • Desenvolupament dels cicles mitjans.
  • Desenvolupament de l'expedient de tutoria electrònic.
  • Establiment d'un sistema d'informació global del centre.
Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001