Simbol Int Bonanova

Notícies

7, 11, 14 i 18 de novembre de 2011 de 8.30-10.30h - Seminaris

Els alumnes d'Anatomía Patològica realitzen un seminari sobre Genètica Forense

Seminaris sobre l'Aplicació de les Tècniques de biologia molecular a la pràctica forense:

• Dilluns 2011.11.07 de 8.30-10.30h. Concepte de genètica forense. El laboratori forense. Concepte de contaminació i degradació. Tipus de mostres susceptibles d'anàlisi mitjançant ADN. Fases de l'anàlisi genètica.

• Divendres 2011.11.11 de 8.30-10.30h. Tipus de casos per a anàlisi mitjançant proves genètiques: Agressions sexuals, participació en la identificació de cadàvers en desastres en massa, casos de paternitat, homicidis, casos històrics.

• Dilluns 2011.11.14 de 8.30-10.30h. Fases de l'anàlisi forense:

  • Proves orientatives (PSA, obté, llum Lasser) i confirmades (microscòpia òptica).
  • Anàlisi genètica:

Extracció de l'ADN: Tipus d'extracció d'ADN (orgànica, resines quelants, lisi diferencial).
Quantificació de l'ADN: Minigeles d'agarosa, sondes ASO.
Anàlisi i detecció alélica.
Equips de seqüenciació automàtica (electroforesi capil · lar), PCR a temps-real.

• Divendres 2011.11.18 de 8.30-10.30h. Marcadors genètics d'interès forense: autosòmics, cromosoma Y i ADN mt Característiques i aplicacions. Mètodes de detecció i anàlisi de SNPs (Single Nucleotide polymorphism).

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001