Simbol Int Bonanova

Notícies

19 de juliol de 2013 - Mesures flexibilitzadores

Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu. Curs 2013 - 2014

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d'assessorament.

Família professional: Sanitat

• Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Cures Auxiliar d’infermeria (1601) oferta: 10 places

• Cicle formatiu de grau Superior: Tècnic en Documentació Sanitaria (1658) oferta: 10 places

Informació:
S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d'assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats.

Calendari:
Sol·licitud del servei d’assessorament per part de les persones interessades.
Del 25 de setembre al 3 d’octubre. La sol·licitud es farà presencial o amb una nova aplicació informàtica de la qual s’informarà abans del 25 de setembre de 2013.
 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001