Simbol Int Bonanova

Notícies

20 de desembre de 2012 - Informació general

La taxa d'ocupació dels graduats en formació professional es manté malgrat la crisi.

El 19 de desembre, s’ha presentat l’informe sobre inserció laboral dels graduats en Formació professional i ensenyaments de règim especial. L’acte va estar presidit per l’honorable consellera d’Educació, la senyora Irene Rigau, acompanyada pel president del consell general de cambres de Catalunya, el senyor Miquel Valls i pel director general de la FP del Departament d’Ensenyament, el senyor Melcior Arcarons, que ha presentat l’estudi.

El Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya col•laboren en l’estudi de la inserció laboral dels graduats en FP des de fa cinc anys. Aquest fet ha permès al Sr. Arcarons de presentar un estudi comparatiu de dades des del curs 2005-06 fins el 2010-11.

L’estudi sempre es basa en l’enquesta als alumnes graduats el curs anterior, donant un període d’un 6-9 mesos per a la possible inserció laboral.

Aquest any la població enquestada ha estat de 23.281 graduats en cicles mitjans i superiors, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors i alumnes de programes de qualificació professional inicial. Aquest nombre d’enquestats representa gairebé el 64 % de tots els graduats, per tant s’han generat dades significatives que permeten treure conclusions fiables.

De l’estudi es poden es poden destacar els següents punts:

  1. Des del 2007 ha quedat palesa una clara tendència a la disminució del nombre de graduats que treballen i un augment dels graduats que continuen estudiant. També augmenta el nombre de graduats que busquen feina, tot i que aquest increment no és molt intens.
  2. També és significativa la diferència entre el nombre d’aturats joves d’entre 16 i 24 anys (43,6 %) respecte el joves aturats amb una formació de cicle de grau mitjà o bé de cicle de grau superior, que es troba al voltant del 13 %.
  3. Respecte la continuació dels estudis, dels graduats en CFGM que continuen estudiant, el 63,2 % ho fa cursant un CFGS. Dels graduats en un CFGS que continuen estudiant, el 74,5 % ho fa cursant estudis universitaris.

Altres dades d’interès s’analitzen a l’estudi, com l’accés a la feina per sexes, o bé les franges de sou en funció de la graduació obtinguda (PQPI, CFGM, CFGS).

Finalment l’honorable consellera d’Ensenyament, la Sra. Irene Rigau, ha extret una conclusió important a l’estudi, i és que els graduats en FP són cada cop més valorats a les empreses i que els empresaris compten amb ells.
Al mateix temps, el sistema de passarel•les entre estudis, de grau mitjà a grau superior i d’aquests estudis als estudis universitaris, així com el sistema d’acreditacions de competències, evita l’estanqueïtat dels estudis i permet als estudiants anar-se creant el seu propi currículum, que els ha d’ajudar a torbar la feina desitjada.
 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001