Simbol Int Bonanova

Notícies

5 de febrer de 2014 - Informació general

Simulacre d’evacuació general de l’Edifici França PSMAR

Agraïment als professionals i estudiants que hi han participat

Dins del marc del procés d’implantació del Pla d’Autoprotecció de l’edifici França PSMAR, el dimecres 29 de gener es va dur a terme un simulacre d’evacuació general de tot l’edifici davant d’una emergència simulada dins d’una aula de la primera planta. Volem agrair a tots els professionals i estudiants la participació i els bons resultats assolits.

L’objectiu principal del simulacre va ser verificar la correcta realització de les accions establertes en el Pla d’Autoprotecció davant d’una Emergència, comprovar el funcionament del sistema de detecció d’incendis, comprovar els temps emprats per la comunicació als equips d’emergència que han de gestionar l’emergència, el temps total per l’evacuació de tot l’edifici i al mateix temps comprovar els temps emprats per l’evacuació de cada planta per cadascuna de les 4 escales de l’edifici.

El simulacre es va desenvolupar d’acord amb el previst als circuits i instruccions establerts al Pla d’Autoprotecció i podem concloure que ha estat un èxit, ja que s’han assolit àmpliament els principals objectius: el temps emprat en l’evacuació de tot l’edifici des que han sonat les sirenes d’alarma en tot l’edifici ha estat de 4’ 44” i el temps total per a la gestió de l’emergència des del moment d’activació d’un detector en la planta primera fins que la Cap d’Emergència ha donat per finalitzat el simulacre ha estat de 15’ 21”.

L’èxit en la gestió i resolució d’aquest simulacre d’emergència ha estat possible gràcies a l’esforç general de tots els professionals i estudiants que hi han participat, al compromís de la gerència i de l’equip directiu de IBFPS i dels Serveis Corporatius PSMAR vers la seguretat dels ocupants de l’edifici, la ràpida resposta de tots els ocupants de l’edifici, l’assessorament del servei de Salut Laboral, i molt especialment al personal d’informació i manteniment per l’esforç i enteresa mostrats durant el simulacre.

Aquest simulacre de comunicació i evacuació ens ha ajudat a detectar anomalies, que caldrà treballar i corregir, de forma que i novament al proper simulacre, on els reptes a plantejar i les fites a assolir seran més exigents, amb escenaris més realistes i complexos.

Novament es demostra que la seguretat i salut a la feina és cosa de tots, i que es tracta d’un procés de millora contínua sense descans que cal fer junts.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001