Simbol Int Bonanova

Notícies

22 de febrer de 2012 - Activitats

Visita a un centre de Teleradiologia.

Els estudiants de primer de Imatge per al Diagnòstic visiten el centre de teleradiologia DRIM Telerad.

La teleradiologia és un opció que està prenent força a l’hora de realitzar el diagnòstic en hospitals on hi ha mancança de radiòlegs, cada vegada més hospitals trien el diagnòstic a distància per tenir una cobertura més eficient.

Però no només el radiòleg que realitza el diagnòstic té un paper important en aquest camp, sinó que el paper del tècnic està essent fonamental per realitzar els controls de qualitat de les exploracions que es realitzen i per realitzar el postprocessament de les imatges, a més a més de ser un suport bàsic per als tècnics que realitzen les exploracions en els diferents hospitals.

És per això que els alumnes de primer d'Imatge per al Diagnòstic, han visitat el centre DRIM de teleradiologia, on, Toni Sánchez, professor de l’Institut, duu a terme les tasques pròpies del tècnic en Imatge per al Diagnòstic en un centre d’aquestes característiques.

La visita va ser valorada de manera molt positiva pels alumnes, que veuen en aquestes centres una altra via d’inserció laboral.

Maria Lorente
Tutora del Cicle Formatiu d'Imatge per al Diagnòstic

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001