Simbol Int Bonanova

Notícies

21 d'octubre de 2015 - Informació general

Resolució convocatòria de vaga pel 22 d'octubre

D’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1995, del Dret a l’Educació, modificat pel punt 5 de la Disposició Final Primera de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, així com l’article 14 del Decret 121/2010, de Drets i deures de l’alumnat, aquesta direcció, una vegada revisada la documentació remesa per l’alumnat i comprovat el compliment dels requisits establerts,

RESOL:

Acceptar la inassistència a classe el dia 22 d’octubre atès que el percentatge d’alumnes que s’han adherit a la convocatòria supera el 70% tal i com s’especifica a la normativa.

No hi haurà falta d’assistència i no es programaran activitats avaluatives durant aquests dies.

El professorat pot donar la matèria per donada. El centre restarà obert per tots aquells alumnes que vulguin venir-hi.

RECORDEU QUE LA VAGA ÉS UN DRET I NO UN DEURE.

La Direcció de l’Institut Bonanova

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001