Simbol Int Bonanova

Notícies

29 de març de 2012 - Acreditat

Llistes definitives d'inscripció al programa Acredita't

Noves llistes

Després de revisar de nou la documentació aportada pels aspirants i atenent a les reclamacions efectuades, publiquem el llistat definitiu de les persones admeses i excloses al programa Acredita't. 

Cal que tots els aspirants consulteu el llistat definitiu.

Aclariments:

  1. Aquelles persones que en la pre-inscripció van marcar el bloc A com a opció de mèrits d’accés, es a dir, van declarar que estaven en possessió d'algun mòdul formatiu d'un Certificat de Professionalitat de l'àmbit de la dependència o bé que havien acreditat mitjançant el programa Qualifica't algun crèdit del CFGM Atenció Sociosanitària, i que no han aportat la documentació pertinent per demostrar aquests mèrits, queden exclosos del procés segons la normativa; malgrat inicialment constaven com admesos i malgrat hagin aportat documentació suficient sobre la seva experiència laboral o formació.
  2. Les persones admeses hauran de consultar a partir del 16/04/2012 la web o el taulell d'anuncis de l'Institut Bonanova per tal conèixer el dia i hora en que començaran el procés d’assessorament.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001