Simbol Int Bonanova

Notícies

2 de febrer de 2017 - Premis

El projecte "Capgirem l'Institut: Flipped Classroom", ha obtingut l'ajut econòmic de la 6ª convocatòria del pla de mesures d'innovació a l'FP, que promou la Fundació Barcelona FP.

L'objectiu de l'ajut és premiar projectes educatius de caire innovador, i en aquesta edició han participat un total de 82 projectes i 59 centres d'FP, la qual cosa indica la predisposició i voluntat per part dels centres d'FP a seguir treballant en aquesta línia d'innovació educativa i en apostar per projectes que atorguen valor afegit i qualitat al sistema de Formació Professional.

El flipped classroom o classe inversa és una metodologia d'aprenentatge on els estudiants aprenen nous continguts educatius amb la visualització de vídeos, normalment a casa, per després realitzar activitats, problemes o exercicis a l'aula amb el suport del professor.

Aquesta nova metodologia suposa capgirar o invertir allò que s'ha considerat el sistema tradicional d'aprenentatge. A l'aula capgirada, els alumnes estudien primer el tema o lliçó pel seu compte, per a després, a classe aplicar els coneixements o competències adquirides resolent problemes, activitats o tasques de tipus pràctic.

En aquest projecte ens plantegem introduir aquesta metodologia en diferents unitats formatives, inicialment en unitats formatives vinculades als cicles formatius de grau superior de: Documentació i administració sanitària i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

Es crearà un espai/laboratori on el professor pugui gravar i preparar el seu propi material i s'elaboraran noves programacions d'aula i activitats d'aprenentatge, també s'invertirà en formació del professorat en aquesta metodologia. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001