Simbol Int Bonanova

Notícies

Informació general

Formulari de preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

La preinscripció als cicles formatius de grau superior realitzarà del 25 al 31 de maig de 10 a 13 hores.

Documentació a presentar

  • Resguard del formulari de preinscripció (amb el Codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.
  • Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a  o NIE en el cas d\'alumnat estranger.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

Si l'alumne és menor d'edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001