Simbol Int Bonanova

Notícies

12 de juliol de 2017 - Preinscripció

Preinscripció Cicles formatius de Grau Superior: Publicació de les places assignades

Consulta de les places assignades

Podeu consultar els resultats del procés per Internet, amb el codi de la sol·licitud i el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora.

Consulta les places assignades

També podeu consultar al tauler d'anuncis de l'institut la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar el centre en primer lloc.
 

Matrícula

Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matricula, per plaça assignada, dintre del període establert:

- Del 13 al 20 de juliol de 2017
- De 10.00 hores a 13.00 hores.

Es recomana per tal de gestionar totes les admissions i evitar llarga espera, realitzar el tràmit de matrícula els dies:

  • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 13 i 14 de juliol
  • Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 17 de juliol
  • Anatomia patològica i citodiagnòstic: 18 de juliol
  • Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 19 de juliol
  • Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades): 20 de juliol

Els alumnes menors d'edat han de realitzar el tràmit acompanyats pel pare, mare o tutor, per autoritzar la matrícula al centre.

Podeu trobar tota la informació referent a la matrícula a: 

MATRÍCULA I PREUS CFG SUPERIOR

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001