Simbol Int Bonanova

Servei d'assessorament

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

L'Institut Bonanova ofereix el servei de forma personalitzada, a sol·licitud de la persona interessada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i lliurament de l'informe d'assessorament.

A qui s'adreça?

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

Què m'ofereix?

 • Disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional que m'ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m'ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me'n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d'un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l'estratègia de formació que millor s'adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d'un informe d'assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L'informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball per a aconseguir-ho.

DEMANAR CITA

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu curs 2016-17. Pendent publicar oferta Curs 2017-18

Família professional: Sanitat
Especialitat:

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Cures Auxiliar d’infermeria (1601): 10 places
 • Cicle formatiu de grau Superior: Documentació i administració Sanitària (SAD0): 10 Places
 • Cicle formatiu de grau Superior:Laboratori clínic i biomèdic (SAE0): 10 Places
 • Cicle formatiu de grau Superior: Anatomia Patològica i citodiagnòstic (SAC0): 10 places
 • Cicle formatiu de grau Superior: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (SAI0):10 places

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
Especialitat: 

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SC10):25 places

Calendari 

Sol·licitud al Servei d'assessorament:

Del 26 de setembre al 2 de desembre 2016

Llistat d'admesos 

(reclamacions de l'15 al 17 de desembre)

14 de desembre del 2016.

Llistat d'admesos al servei d'assessorament.

Inscripció al servei i pagament del preu públic:

Del 11 al 31 de gener del 2017

LListat de persones inscrites al Servei Assessorament

1 de febrer de 2017

Llistat d'inscrits al servei d'assessorament.

Primera sessió grupal d'assessorament.

Dijous 2 de març a les 15h Aula 108

 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Cures auxiliars d'infermeria

Dijous 9 de març a les 15h Aula 108

 • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.
 • Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.
 • Documentació i administració sanitària.

Preu

El servei d'assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00€ que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l'inici del procés d'assessorament.

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes

Criteris d'admissió

L'ordre d’admissió, als centres del departament, es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant. 

Documentació necessària

La sol·litud al servei roman oberta fins a cobrir les places vacants

(la documentació s'ha presentar a la primera sessió d'assessorament)

Horari de secretaria de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres i de 16.00 a 17.00 hores de dilluns a dimecres.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d'assessorament en la Formació Professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmica dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d’Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament/

A qualsevol centre educatiu que ofereixi els serveis d'assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns