Simbol Int Bonanova

Assessorament i reconeixement aprenentatges

L'assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l'Institut Bonanova presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d'experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :
 

  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L'itinerari formatiu i professional
  • El dossier de la trajectòria professional

El Servei de Reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001